Trudno przeciwdziałać wypadkom. Jeszcze trudniej je przewidywać.
Ubezpieczenie NNW indywidualne jest odpowiednie dla każdego, kto
chce chronić siebie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

 

Chcesz chronić swoich najbliższych przed niebezpieczeństwami, ale nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Dotkliwe skutki wypadków pomoże złagodzić rodzinna wersja ubezpieczenia NNW.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Ubezpieczenie skierowane jest do grup liczących minimum 5 osób. Ta, bardzo korzystna forma ubezpieczenia, przy stosunkowo niskiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń. Składka jest tym niższa, im więcej jest ubezpieczonych osób w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Można ubezpieczyć również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Ubezpieczenie szkolne jest przeznaczone przede wszystkim dla dzieci: przedszkolaków i młodzieży szkolnej, ale także dla studentów oraz osób dorosłych zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Wśród dzieci i młodzieży złamania, poparzenia, rany to częste urazy. Wypadki mogą zdarzyć się każdemu z nas, więc ubezpieczenie występuje również w wariancie dla dorosłych.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb