Niezależnie czy posiadasz mieszkanie czy dom, a może dopiero go budujesz lub chcesz chronić również elementy działki i budynki gospodarcze, jak garaż – ważne jest jak go zabezpieczysz przed zniszczeniem i utratą

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Niezależnie czy posiadasz mieszkanie czy dom, a może dopiero go budujesz lub chcesz chronić również elementy działki i budynki gospodarcze, jak garaż – ważne jest jak go zabezpieczysz przed zniszczeniem i utratą

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb


Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścicieli domów letniskowych oraz pozostałego mienia, wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych, lub na terenie ogródków działkowych.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb


Do ruchomości domowych zaliczymy urządzenia i przedmioty codziennego użytku , odzież i przedmioty osobistego użytku, jak również zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczającego oraz osób bliskich pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Odpowiedzialność Cywilna dotyczy szkód rzeczowych i osobowych, wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

  • Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, dywanu.
  • Szkody osobowe dotyczą nieumyślnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Pakiet: Ubezpieczenie mieszkania, Ruchomości domowych i OC

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb