Ubezpieczenie transportowe zapewnia pełna ochronę ubezpieczeniową  ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz kombinowanego. Jest to również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC spedytorów i przewoźników za szkody powstałe w przesyłkach powierzonych im do przewozu lub spedycji.