Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Ochroną można objąć budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne, sprzęt elektroniczny. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.