Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Ochroną można objąć budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb

Kompleksowe ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej składa się ubezpieczenia majątku wspólnoty oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poświeć 2 minuty na wypełnienie poniższego formularza a my odeślemy ofertę dopasowana do Twoich potrzeb